📌تعیین سطح رایگان فقط برای دوره‌های خودآموز ویدئویی سایبرتاک مدرن است و برای ثبت نام در کلاس های آنلاین می‌بایست از تعیین سطح شفاهی آنلاین سایبرتاک استفاده نمائید.