بحث آزاد

سیستم آموزشی Free Discussion آنلاین

دوره های free discussion جهت تمرین صرفا مکالمه و به کار گیری لغات و گرامرهایی که یاد گرفته ایم در موقعیت های مختلف طراحی شده اند. این دوره ها 8 ترم می باشند. هر ترم شامل 12 جلسه آموزشی می باشد. در این دوره ها دو کتاب مورد استفاده قرار می گیرد. کتابهای super talk در این دوره ها تدریس میشوند. در این دوره ها یک جلسه مشاوره و فیدبک و یک جلسه آزمون برگزار می شود.

جلسه ششم جلسه مشاوره و فیدبک و جلسه دوازدهم جلسه آزمون می باشد.در جلسه فیدبک و مشاوره، اساتید با تک تک دانشجویان به مدت ده دقیقه به صورت انفرادی در مورد نقاط ضعف و قوت دانشجو جلسه مشاوره و فیدبک خواهند داشت. در جلسه پنجم قبل از جلسه ششم اساتید باید زمان و برنامه تک تک دانشجویان را برای برگزاری جلسه مشاوره و فیدبک به مدیر آموزش و زبان آموزان اعلام نمایند.

در جلسه فاینال هر دانشجو در مورد موضوعی که استاد در جلسه یازدهم مشخص کرده 5 دقیقه lecture ارائه می نماید و سایر دانشجویان و استاد follow-up questions خواهند پرسید. ظرفیت کلاسهای FD ده نفر می باشد. دوره های FD به صورت مستقل از سایر دوره ها برگزار می شود و شامل 8 ترم می باشد. کلیه زبان آموزان می بایست کلاسهای FD را از FD1 آغاز نمایند.

زبان آموزان جهت شرکت در دوره FD باید حداقل سطح 301 باشند.سیستم ارزشیابی در جلسه ششم و دوازدهم (فاینال) بر اساس ارزیابی مهارت های گفتاری (speaking) می باشد و صرفا جهت ارائه فیدبک به دانشجو خواهد بود. زبان آموز در خصوص هر یک از پارامترهای زیر نمره G (Good) یا A (Acceptable) و یا NI (Needs Improvement) دریافت خواهد نمود. ثبت نام از طریق ناتوس و انتخاب سطح مورد نظر صورت می گیرد.