دوره خودآموز زبان سایبرتاک مدرن CTM2 سطح 205

ctm2 205

توضیحات و محتویات دوره

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
350000
شروع کنید

کتاب دوم مجموعه Touchstone مناسب فراگیرانی است که دوره مقدماتی را پشت سر گذاشته‌اند و وارد دوره پیش‌ میانی Pre-Intermediate شده‌اند، فراگیر در پایان دوره پیش‌ میانی با ساختارهای متداول زبانی آشنا شده و می‌تواند از این ساختارها استفاده نماید، همچنین قادر است جملات مرکب را تولید نماید. در خواندن و شنیدن توانایی مطلوبی دارد ولی در صورت کثرت واژگان و وجود ساختارهای پیچیده زبانی در متن یا مکالمات ارتباط معنایی را با متن یا فرد از دست می‌دهد. در نوشتار قادر به نگارش مقاله های ساده و تا حدودی ترکیبی است.

موارد ذیل مشخصات یک فراگیر در دوره های پیش میانی را به وضوح توصیف می‌کند:

  • گفتگوهای روزمره را که در مورد موضوعات معمولی از قبیل خرید و خانواده و محیط کار است متوجه می‌شود.
  • می‌تواند با استفاده از مهارت‌های زبانی، توصیف امور روزمره را انجام دهد و در برقراری ارتباط و رد و بدل کردن اطلاعات در سطح غیر پیچیده، توانایی لازم را دارد.
  • با استفاده از زبان ساده می‌تواند نیازهای ضروری خود را عنوان نماید.

پس از گذراندن سطح 205، زبان‌آموز قادر خواهد بود:

  • وقایع را به صورت داستان بیان کرده یا بنویسد و به‌راحتی می‌تواند از زبان گذشته در متون و گفته‌های خود استفاده نماید.
  • در گفتار با لحن و آهنگ (Intonation) در جملات آشنا می‌شود.
  • استفاده از اصوات مشخص را در زبان انگلیسی برای بیان حالت‌های مختلف فرا می‌گیرد.
  • استفاده از صفات را در قیاس کردن را فرا می‌گیرد .
  • مهارت‌های مکالمات تلفنی را فرا می‌گیرد.
  • با نگارش‌هایی که دو مورد یا موضوع را با یکدیگر مقایسه می‌کنند آشنا می‌شود.