دوره خودآموز زبان سایبرتاک مدرن CTM5 سطح 506

ctm5 506

توضیحات و محتویات دوره

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
300000
شروع کنید

زبان‌آموزان پس از پایان مقطع Upper Intermediate و اتمام کتب دوره Touchstone وارد مقطع پیشرفته می‌شوند و این مقطع را با کتاب‌های Viewpoint شروع می‌نمایند. Viewpoint شامل دو کتاب است که در مقطع پنجم با کتاب اول و در مقطع ششم با کتاب دوم آموزش زبان صورت می‌گیرد. در پایان کتاب اول انتظار می‌رود که زبان‌آموز:

  • متون طولانی و چالش برانگیز را در حوزه‌های گوناگون درک نماید و قادر باشد در گفتگوهای پیچیده و پرمعنی شرکت نماید.
  • نظرات و عقاید خود را به خوبی منتقل نماید.
  • از مهارت‌های زبانی خود در موقعیت‌های اجتماعی، علمی و حرفه‌ای با تسلط استفاده کند.

پس از گذراندن سطح 506، زبان‌آموز قادر خواهد بود:

  • درباره رسوم و عادات جوامع مختلف به طور مفصل صحبت می‌کند.
  • درباره موارد پیچیده، از قبیل مسئله جهانی شدن می‌تواند به بحث و تبادل نظر بپردازد.
  • درباره هوش ، قابلیت‌های فردی و مهارت‌ها به گفتگو می‌نشیند.
  • درباره مسائل تربیتی و آموزشی صحبت کرده و نقطه نظرات خود را عنوان می‌نماید.
  • نتیجه‌گیری را در مقاله‌نویسی به صورت کاربردی می‌آموزد و مراحل رسیدن به یک استنتاج منطقی را در Writing رعایت می‌کند.
  • مهارت نگارش متن‌های توصیفی را بصورت کاربردی کسب می‌کند.