دوره خودآموز زبان سایبرتاک مدرن سطح پیشرفته CTM6 (604)

ctm6 604

توضیحات و محتویات دوره

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
300000
شروع کنید

در کتاب دوم Viewpoint، زبان‌آموزان با یک چالش واقعی در یادگیری زبان روبرو شده و با انواع ساختارهای پیشرفته دستور زبان آشنا می‌شوند. واژگان و ساختارهایی که زبان‌آموز در این سطح با آنها روبرو می‌شود، بیشتر در مباحثات و گفتگوهای تخصصی به کار می‌روند و نمی‌توان نقش ادبیات انگلیسی را در آنها کتمان کرد. در موارد زیر به توانایی‌های زبان‌آموز در پایان کتاب Viewpoint 2 اشاره شده است:

  • همه آن چیزی را که به او گفته می‌شود، می‌شنود یا مطالعه می‌کند به سهولت متوجه می‌شود.
  • در ارائه مطالب و بیان موضوعات مختلف به راحتی اطلاعات را از منابع گوناگون گردآوری و خلاصه می‌کند.
  • در موقعیت‌های متفاوت و چالش برانگیز عقاید و نظرات خود را به صورت دقیق و شفاف بیان می‌کند.

پس از گذراندن سطح 604، زبان‌آموز قادر خواهد بود:

  • می‌تواند در مورد روابط خانوادگی و ارتباط اعضای خانواده صحبت کند.
  • قادر است به دسته‌بندی عناوین بپردازد.
  • درباره انواع خانواده (Nuclear family, Extended Family, Blended Family) و نقاط مثبت و منفی تاثیرات آن بر اعضای خانواده صحبت می‌کند.
  • می‌تواند درباره اتفاقات تاریخی و تاریخ‌سازی در برهه‌ای از زمان ایده‌پردازی کند.
  • در مورد پیشینه خانوادگی خود یا دیگران صحبت می‌کند.
  • سبک نگارش در مطبوعات را می‌آموزد.