تعیین سطح رایگان زبان انگلیسی

MODERN
CYBERTALK Test

📌تعیین سطح فقط برای دوره‌های خودآموز ویدئویی سایبرتاک مدرن است و برای ثبت‌‌نام در کلاس‌های آنلاین می‌بایست از تعیین سطح شفاهی آنلاین سایبرتاک استفاده نمائید.