پشتیبانی اختصاصی

سیستم نظارت و پشتیبانی سایبرتاک آکادمی

سایبرتاک آکادمی الگوی نوینی را در خدمات آموزش از خود ارائه داده است وبرای هر کلاس تشکیل شده یک پشتیبان که در طول تشکیل کلاس آماده پاسخگویی و حل مشکلات پیش آمده است را به‌کار گرفته است و علاوه بر این کلیه کلاس‌های تحت پشتیبانی توسط ناظرین پشتیبان در حال مدیریت و نظارت هستند و با توجه به سیستم مدیریت حاکم بر آکادمی، ناظرین پشتیبان نیز همواره توسط مدیران مربوطه کنترل می‌شوند. سایبرتاک آکادمی همواره در تلاش است تا با فراهم آوردن محیطی مناسب و آرام فراگیران را در امر آموزش یاری بخشد.

پشتیبانی در خارج از زمان کلاس

دانشجویان می‌توانند از ساعت 8 صبح الی 10 شب با شماره تلفن 75443000 بدون شماره‌گیری داخلی تماس گرفته و با طرح مشکلات فنی پیش آمده نسبت به اعلام مشکلات پیش آمده اقدام نمایند. علاوه بر این عوامل پشتیبانی همواره آماده راهنمایی دانشجویان در صورت نیاز ایشان به فراگیری نحوه استفاده از نرم‌افزار تحت استفاده هستند و تا رفع مشکل احتمالی در کنار فراگیران باقی می‌مانند.
سایبر‌تاک آکادمی پویا و هوشیار آماده ارائه خدمت به فراگیران است.

پشتیبانی در حین برگزاری کلاس

تیم پشتیبانی کلاس آماده است تا به‌محض قطع ارتباط فراگیران با کلاس مربوطه و یا عدم موفقیت فراگیران در اتصال به نرم‌افزار مورد استفاده و بروز مشکلاتی از این قبیل نسبت به رفع آن‌ها سریعا اقدام نماید.

هنگام برقراری ارتباط با پشتیبان در صورت پیش آمدن مشکل به موارد ذیل دقت نمایید:

در زمان ورود به کلاس بر روی صفحه مانیتور مشخصات پشتیبان درج شده است. مشخصات یاد شده معمولا در سمت راست صفحه مانیتور قرار دارد. این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی و شماره مستقیم ارتباط با پشتیبان مربوطه است. 

تیم پشتیبانی سایبر آکادمی خدمات پشتیبانی خود را در دو بخش به انجام میرساند.

دانشجویان حاضر در کلاس می‌توانند با تلفن 75443000 با سایبرتاک آکادمی تماس گرفته و پس از آن با شماره‌گیری داخلی مستقیم پشتیبان مربوطه نسبت به اعلام مشکل خود اقدام نمایند.

دانشجویان می توانند از طریق Private Chat تعبیه شده بر روی نرم افزار Adobe Connect نیز با پشتیبان خود در ارتباط باشند و مشکل خود را با وی مطرح نمایند.