Touchstone 1 Grammar Revision

352

زمان تولید وبینارها

10

تعداد اساتید وبینارها

86 earphones

17

وبینارهای تولید شده

سایبر آکادمی تنها به برگزاری کلاسهای زبان بسنده نمی کند. هدف سایبر آکادمی ارتقا سطح دانش زبانی فراتر از مباحث گوناگون قید شده در کتب آموزشی است. متخصصین زبده سایبرآکادمی با بررسی نیازهای زبانی فراگیران و چالشهای رایج در فراگیری زبان اقدام به طراحی محتواهای آموزشی خاصی نموده اند تا فراگیران را در مقاطع مختلف با مفاهیم خاص آشنا نمایند. نگاه ریزبینانه سایبر آکادمی به آموزش زبان باعث گردیده تا آکادمی با برگزاری وبینارهای تخصصی نسبت به آموزش نکات کلیدی زبان اقدام ورزد. مباحثی از قبیل استفاده کاربردی از دستور زبان ، استفاده صحیح از واژگان، فنون و مهارتهای ارتباطی و تجاری و بسیاری دیگر از چالشهای زبان در این وبینارها مطرح می شوند. این وبینارها به صورت رایگان در اختیار زبان آموزان قرار می گیرند.

تماس با ما

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ بعد از ظهر از ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ پشتیبانی شبانه تماس با تلفن همراه